Skip to main content

Erişilebilir Kamu Yönetimi

Örgütlenme Özgürlüğünün İzlenmesi Projesinin uygulama süresi boyunca, erişilebilir bir kamu yönetimi için çalışacağız. Bu kapsamda kamu kuruluşlarının katılım mekanizmalarını düzenli olarak izleyecek ve konuya ilişkin gelişmeleri sivil toplum örgütleriyle paylaşacağız.

Yasal düzenlemeler sivil katılım için elverişli bir ortamın ön koşullarını belirlerken, mevzuatın yorumlanması ve uygulanması için kurumsal mekanizmaların işleyişi büyük önem taşıyor.

STGM ve TÜSEV olarak önceki dönemde yürüttüğümüz kamu-sivil toplum iş birliğinin izlenmesi çalışmalarının devamı olarak tasarladığımız bu başlık kapsamında, kamu kuruluşlarının katılım mekanizmalarını düzenli olarak izleyecek ve konuya ilişkin gelişmeleri sivil toplum örgütleri ile paylaşacağız.

Bu başlıkta ulusal düzeyde sivil katılım mekanizmalarının uluslararası standartlarla uyumu, karar alma süreçlerine sivil toplum katılımına ilişkin düzenlemeler, kadın ve gençlerin katılımı ve çevre alanında karar alma süreçlerine katılım gibi konularda özelinde de çalışacağız.

Bu kapsamda STGM, “Türkiye’de Sivil Topluma Yönelik Kamu Fonları ve Öneriler” ve “AB’nin Türkiye’de Sivil Toplum Örgütlerine Sağladığı Destekler: Değerlendirme ve Öneriler” başlıklı iki rapor, TÜSEV ise karar alma süreçlerine sivil toplum katılımı ve anlamlı iş birliği konusunda farklı araç, yöntem ve mekanizmaların kullanımına ilişkin iki vaka incelemesi hazırlayacak.

Yine bu faaliyet dizisi altında kamu ile düzenli toplantılar, sivil toplum gündemiyle ilgili konularda seminerler düzenleyeceğiz. Avrupa Birliği ülkelerinde iyi uygulama örneklerini de yerinde incelemek üzere yurt dışı çalışma ziyaretleri de gerçekleştireceğiz.