Skip to main content

Ne yapıyoruz?

Sivil toplum için elverişli bir ortamın yaratılması hedefiyle sivil toplum alanını doğrudan etkileyen gelişmeleri izliyor ve alana dair bilgi üretiyoruz. Kamu kuruluşlarının sivil toplumla çalışma kültürünü güçlendirmek için çalışıyor, daha güçlü savunuculuk ve etkili katılım için yerel örgütlerin kapasitelerini destekliyoruz.

İzleme

Örgütlenme Özgürlüğünün İzlenmesi Projesinin uygulama sürecinde sivil toplum alanında yaşanan gelişmeleri, mevzuattaki değişiklikleri, kamu kuruluşları tarafından hazırlanan raporları, yürütülen faaliyetleri ve sivil toplum alanını doğrudan etkileyen gelişmeleri yakından takip edeceğiz.

Talep Etme

Örgütlenme Özgürlüğünün İzlenmesi Projesinin uygulama sürecinde erişilebilir bir kamu yönetimi için çalışacağız. Bu başlıkta kamu kuruluşlarının katılım mekanizmalarını düzenli olarak izleyecek ve konuya ilişkin gelişmeleri sivil toplum örgütleri ile paylaşacağız.

Katılım

Örgütlenme Özgürlüğünün İzlenmesi Projesi kapsamında sivil toplum örgütlerinin savunuculuk kapasitelerini artırmak, politik karar verme süreçlerine etkili ve anlamı katılımlarını desteklemek hedefiyle de çalışma yürütüyoruz.