Skip to main content

Daha Güçlü ve Etkin Katılım için Kapasite Güçlendirme

Örgütlenme Özgürlüğünün İzlenmesi Projesi kapsamında sivil toplum örgütlerinin savunuculuk kapasitelerini artırmak, politik karar verme süreçlerine etkili ve anlamı katılımlarını desteklemek hedefiyle çalışma yürütüyoruz.

Katılım Hakkı Eğitimleri 

Katılım hakkı konusunda STÖ’lerin kapasitesini güçlendirmek hedefiyle STGM tarafından 6 eğitim düzenlenecek.

Eğitimlerde demokratik yönetişim, politika diyaloğu, araştırma yöntemleri, Türkiye’de idari yapılanma, mevcut katılım mekanizmaları, dünyada ve Avrupa’da iyi uygulamalar gibi konular ele alınacak. Eğitimlerin pratik sonuçlarını da görebilmek amacıyla eğitim sonrasında seçilecek STÖ’lerle birlikte pilot saha çalışmaları hayata geçirilecek.

Küresel Sivil Toplum Gündemi

Sivil toplum gündemindeki uluslararası gelişmeleri izlemek ve buradaki gelişmeleri Türkiye’deki STÖ’lere aktarabilmek adına sivil alandaki önemli  etkinliklere katılım sağlayacağız. Farklı alanlarda çalışan STÖ’lerin de bu etkinliklere katılmasını ve katkı vermesini kolaylaştırmak üzere çalışma yürüteceğiz.

Sivil Toplum Algı Araştırması

Türkiye’de kamuoyunun sivil toplum algısını, vatandaşların sivil toplum örgütlerini ne kadar tanıdıkları, olumlu ve olumsuz değerlendirmelerinin neler olduğu, beklentileri ve sivil topluma olan güven düzeyini anlamak amacıyla ulusal düzeyde bir saha araştırması yürüteceğiz.

Örgütlenme Özgürlüğü Uluslararası Konferansı

Sivil toplum gündemini şekillendiren uluslararası ve ulusal konuşmacıların ve sivil toplum profesyonellerinin katılımıyla uluslararası bir konferans düzenleyeceğiz.