Skip to main content

Proje Hakkında

Avrupa Birliği tarafından desteklenen Örgütlenme Özgürlüğünün İzlenmesi Projesi 2021’in Ekim ayında başladı. Katılım Öncesi Yardım Aracı İkinci Dönemi (IPA II) Sivil Toplum Aracı ve Medya Programı 2020 Programlaması kapsamında yer alan proje 3 yıl sürecek.

Bütün düzeylerde duyarlı, kapsayıcı, katılımcı ve temsili karar alma süreçlerine katkı sunmayı hedefleyen Örgütlenme Özgürlüğünün İzlenmesi Projesi, Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM) ve Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) iş birliğinde hayata geçiriliyor.

Örgütlenme Özgürlüğünün İzlenmesi Projesi, Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM) ve Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) arasındaki uzun vadeli ve stratejik işbirliğinin güçlendirilmesi için atılan önemli bir adım. Bu iş birliği, Türkiye’de sivil toplum alanını ilgilendiren temel konulara ilişkin ortak proje ve faaliyetlere dayansa da Avrupa Birliği finansmanıyla yürütülen projeler bağlamında da kayda değer bir arka planı bulunuyor.

Bu iş birliği kapsamında atılan ilk adımlardan biri 2011 yılı programlaması kapsamında finanse edilen Türkiye’de Sivil Toplumun Gelişimini ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü İşbirliğini Güçlendirme Projesi olurken, bu pojenin başarısı sonrasında IPA II dönemi 2014 programlamasında Avrupa Birliği Başkanlığı’nın faydalanıcısı olduğu Sivil Toplum Destek Programı kapsamında Türkiye’de Sivil Toplumun Gelişimini ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü İşbirliğini Güçlendirmesi II projesi hayata geçirilmiştir.

Bu iki projede TÜSEV ve STGM tarafından yürütülen örgütlenme özgürlüğünün izlenmesi, kamu-sivil toplum işbirliğinin güçlendirilmesi ve mevzuatın iyileştirilmesine yönelik çalışmaların büyük ölçüde ortaklaşması ve öne çıkması ise Örgütlenme Özgürlüğünün İzlenmesi Projesi’nin zeminini hazırlamıştır.

TÜSEV Hakkında

Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV), 1993 yılında sivil toplumun yasal, mali ve işlevsel altyapısını geliştirmek amacıyla kurulmuştur.

STGM Hakkında

2004 yılında kurulan STGM’nin temel amacı, yurttaşın sesi ve demokrasinin temel bir aktörü olan sivil toplum örgütlerinin güçlenip daha etkin çalışmalar yapmalarına destek olmaktır.