Skip to main content

TÜSEV Hakkında

Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) 1993 yılında sivil toplumun yasal, mali ve işlevsel altyapısını geliştirmek amacıyla kurulmuştur. TÜSEV, sivil toplumun daha elverişli bir ortamda faaliyet gösterebilmesi ve karşılaşılan ortak sorunlara çözümler sunabilmek için Mütevelliler Heyeti üyelerinden aldığı destekle çalışmalarını sürdürmektedir.

Türkiye’de daha güçlü, katılımcı ve itibarlı bir sivil toplumun varlığı için çalışan TÜSEV;

  • STÖ’ler için elverişli ve destekleyici yasal ve mali ortamın oluşturulması,
  • Stratejik ve etkin bağışçılığın teşvik edilmesi,
  • Kamu, özel sektör ve sivil toplum arasında diyalog ve iş birliğinin sağlanması,
  • Türkiye’deki sivil toplumun uluslararası düzeyde tanıtılması ve iş birliklerinin kurulması,
  • Sivil toplumun itibarının artırılması,
  • Sivil toplumla ilgili araştırmalar yapılması

hedefiyle çalışma yürütmektedir.