Skip to main content

Sivil Toplum için Elverişli Ortamın İzlenmesi

Örgütlenme Özgürlüğünün İzlenmesi Projesinin uygulama sürecinde sivil toplum alanında yaşanan gelişmeleri, mevzuattaki değişiklikleri, kamu kuruluşları tarafından hazırlanan raporları, yürütülen faaliyetleri ve sivil toplum alanını doğrudan etkileyen gelişmeleri yakından takip edeceğiz.

Örgütlenme Özgürlüğü Hakkının İzlenmesi

Türkiye’de örgütlenme özgürlüğü alanında yaşanan gelişmeleri izlemek ve raporlamak amacıyla ilk olarak STGM ve TÜSEV olarak bu zamana kadar kullandığımız izleme yaklaşımları uyumlaştırmak üzere çalışma yürüteceğiz.

Sivil toplum alanında yaşanan gelişmeleri, mevzuattaki değişiklikleri, kamu kuruluşları tarafından hazırlanan raporları, yürütülen faaliyetleri ve mahkeme kararları gibi sivil toplum alanını doğrudan etkileyen gelişmeleri yakından takip edeceğiz. Bütün bu izleme süreçlerini ise iki saha araştırması aracılığıyla destekleyecek ve 2 izleme raporu hazırlayacağız.

TÜSEV’in hazırlayacağı Sivil Toplum İçin Elverişli Ortam İzleme Matrisi Raporları‘nın ilki 2020-21 yıllarını, ikinci rapor ise 2022-23 yıllarını kapsayacak.

STGM’nin hazırlayacağı ve 2020-2021 ve 2022-2023 yıllarını kapsayacak olan Türkiye’de Sivil Toplumun Durumu başlıklı raporlar ile de Türkiye’deki sivil toplumun fotoğrafı çekilecek.

Bütün bu izleme sürecinde, TÜSEV tarafından uygulanan Sivil Toplum için Elverişli Ortamın İzlenmesi ve Geliştirilmesi Projesi kapsamında oluşturulan “Avukatlar Ağı” da çalışmalarına devam edecektir.

STÖ’lere İlişkin Mali Düzenlemeler ve Vergilendirme Araştırması

Proje sürecinde TÜSEV, sivil toplum örgütlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve kaynak geliştirme süreçlerinin güçlendirilmesi konusunda temel sorunlu alanlardan biri olarak öne çıkan mali düzenlemelere yönelik kapsamlı bir araştırma ve politika geliştirme çalışması yürütecek. Bu kapsamda STÖ’lere yönelik mevcut vergisel düzenlemelerin etkilerine, kamu yararı ve vergi muafiyeti uygulamalarının incelenmesine ve STÖ’lerin iktisadi işletmelerinin karşılaştığı sorunlara yönelik üç rapor hazırlanacak.

Sivil Toplum İstatistiklerine Yönelik Önerilerin Geliştirilmesi

STÖ’lere yönelik olarak yayınlanan istatistiklerin kamu kurumları tarafından farklı yaklaşımlarla ele alınması ve bütüncül bakış açısının eksikliği sivil toplum alanının etkisinin anlaşılmasında ve veri bazlı karar alınması noktasında zorlukları da beraberinde getiriyor.

Bu sorunun çözümüne katkı sunmak hedefiyle, mevcut istatistiklere ilişkin bir durum analizi yapacak, sorunlu alanları tespit edecek, sivil toplum istatistiklerine ilişkin uluslararası uygulamaları inceleyecek ve sivil toplum istatistikleri için bütüncül bir öneri geliştirmek üzere çalışacağız.