Skip to main content
Bu bilgi notunda sivil toplum örgütlerinin (STÖ) yerel, yabancı ve uluslararası kökenli fonlara ve diğer mali kaynaklara erişebilirliğinin örgütlenme özgürlüğünün ayrılmaz bir parçası olduğu belirtiliyor.