Skip to main content
Aralarında TÜSEV’in de olduğu Balkan Sivil Toplum Destekleme Ağı (BCSDN) üyeleri tarafından, Uluslararası Kâr Amacı Gütmeyen Hukuk Merkezi (ICNL) ve Avrupa Kâr Amacı Gütmeyen Hukuk Merkezi (ECNL) desteğiyle oluşturulan İzleme Matrisi metodolojisi uygulanarak hazırlanan rapor sivil toplum için elverişli ortamı üç başlık altında inceliyor.
Özgürlüklerin Temel Hukuki Güvenceleri, STK’ların Finansal Kapasitesi ve Sürdürülebilirliği için Çerçeve ve Kamu – STK İlişkisi olmak üzere üç ana bölümden oluşan rapor hükümet, uluslararası kuruluş ile donörler için politika önerileri ortaya koyan bir yayın olma özelliği taşıyor.

Sivil Toplum için Elverişli Ortam İzleme Matrisi Türkiye Raporu 2020-2021