Skip to main content

TÜSEV tarafından hazırlanan rehber Yasama ile İlgili Temel Kavramlar, Sivil Toplumun Yasama Süreçlerine Katılım ve Paydaş Görüşleri ve Yasamaya Etkin Katılım İçin Öneriler olmak üzere üç bölümden oluşuyor.

Birinci ve ikinci bölümlerde, bir kanun teklifinin yasalaşma süreci boyunca geçtiği aşamalar, farklı kanun yapım teknikleri, Meclis içindeki istişare organları ve Meclise ait denetim yetkileri adım adım ele alınıyor.

Rehberin son bölümünde ise STÖ’ler ve parlamento üyeleriyle bu konuda yapılan görüşmeleri merkeze alan, STÖ’lerin yasama ve denetim süreçlerine katılımını artırmak için öneriler bulunuyor. Rehberde ayrıca yasama süreçlerine katılımda kullanılabilecek farklı yöntemler için şablonlar da yer alıyor.