Skip to main content

Türkiye’de Sivil Toplumun Gelişimi ve Sivil Toplum-Kamu İşbirliğinin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında STGM, TÜSEV ve YaDa ortaklığında hazırlanan Rapor üç bölümden oluşuyor.

İlk bölümde uluslararası insan hakları hukukunda ortaya çıkan örgütlenme özgürlüğüne ilişkin standartlar belirtilmiştir. Raporun ikinci bölümünde ise örgütlenme özgürlüğü ile bağlantılı olarak gündeme gelen ifade özgürlüğü, bilgi edinme hakkı ve toplanma özgürlüğü gibi haklar ile nefret söylemi ve adalete erişim konuları üzerinde durulmuştur.

Raporda son olarak, örgütlenme özgürlüğü kapsamında gündeme gelen belirli konular tespit edilmiş ve bu konularla ilgili Türkiye hukukunda yer alan yasal düzenlemeler üzerinde durulmuştur. STK’ların Karar Alma Süreçlerine Katılımı raporun ele aldığı temel başlıklardan bir tanesidir.

Sivil Topluma Aktif Katılım: Uluslararası Standartlar, Ulusal Mevzuattaki Engeller, Öneriler