Skip to main content

ÖRGÜTLEN

KATIL

DEĞİŞTİR

Örgütlenme Özgürlüğünün İzlenmesi Projesi;

Türkiye’nin demokratikleşmesi sürecinde sivil toplumun karar alma süreçlerine etkili katılımını desteklemek, Türkiye’de sivil alanın genişlemesinin önündeki engeller konusunda farkındalığı artırmak ve hak temelli savunuculuk için kapasite oluşturulmasına katkı sunmak hedefiyle tasarlandı.

İzle, talep et, katıl

Sivil toplum için elverişli bir ortamın yaratılması hedefiyle sivil toplum alanını doğrudan etkileyen gelişmeleri izliyor, alana dair bilgi üretiyor, kamu kuruluşlarının sivil toplumla çalışma kültürünü güçlendirmek için çalışıyor, daha güçlü savunuculuk ve etkili katılım için yerel örgütlerin kapasitelerini destekliyoruz.

NE YAPIYORUZ?

Takip et, belgelendir, bildir

Örgütlenme Özgürlüğü alanında yaşanan sorunları tespit edebilmek, yaşanan sorunlara ilişkin çözüm önerileri geliştirmek ve örgütlenme özgürlüğünün önemini göstermek için izleme çalışmaları yapıyoruz. Siz de Örgütlenme Özgürlüğü Hakkına dair yaşadığınız, tanık olduğunuz vaka veya sorunları bize iletebilirsiniz.

VAKA BİLDİR